Xem ngày giờ chôn cất, an táng người chết

Người xưa có câu ” Sinh có hạn, chết tử kỳ”. Ý muốn nói con người có thể biết trước ngày sinh giờ sinh nhưng không thể biết trước ngày mất giờ mất của mình. Và việc xem ngày giờ chôn cất người chết là một việc rất quan trọng. Vì việc chọn ngày giờ chôn cất đẹp không chì giúp cho người đã khuất yên nghỉ nới chín suối được sớm siêu thoát mà còn giúp cho con cháu sau này thành đạt.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ý nghĩa của xem ngày giờ chôn cất

Nếu ngày sinh hay giờ sinh có thể cho biết số mệnh của con người. Thì qua ngày mất cho biết được cuộc sống của người chết ở thế giới bên kia. Cũng như ảnh hưởng đến con cháu sau này. Có thể chúng ta không biết được ngày chết, đó có thể là ngày đẹp hay cũng có thể là ngày xấu. Nếu xui xẻo hơn nữa thì sẽ rơi vào ngày trùng tang. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người ở lại. Vì vậy việc chuẩn bị cũng như truy trình an táng cho người chết rất được coi trọng. Đặc biệt là việc xem ngày giờ khâm liệm cũng như xem ngày giờ chôn cất.

Xem ngày giờ chôn cất người chết
Xem ngày giờ chôn cất người chết

Khi chọn được ngày tốt thì sẽ giúp cho người chết sớm được siêu thoát. Cũng như giúp con cháu trong nhà được bình an và ổn định. Hơn nữa khi người chết vào giờ xấu thì việc xem ngày giờ chôn cất. Cũng sẽ hóa giải được một phần nào đó.

Chọn ngày chôn cất, khâm liệm người chết cho biết điều gì?

Xem ngày giờ chôn cất sẽ cho biết bạn nên lựa chọn ngày, giờ khâm liệm cho người chết. Ngày giờ chôn cất cũng như ngày để xả tang. Việc này là để đảm bảo cuộc sống cho người chết ở thế giới bên kia được ổn định.

Xem giờ khâm liệm

Đây là một việc rất quan trọng. Vậy nên phải giờ đẹp tránh chọn giờ xấu, đại kỵ. Hơn nữa để thực hiện khâm lượm thì cần lựa chọn người không khắc tuổi với người chết. Điều này nhăm giúp cho mọi việc được diễn ra thuận lợi. Cũng như quá trình an táng được thực hiện nhanh chóng không gặp phải trở ngại gì. Giúp người sống sẽ không bị người chết về quấy phá.

Chọn ngày giờ tốt để mai táng

Chọn ngày giờ chôn cất giúp bạn biết ngày nào giờ nào là tốt nhất để thực hiện việc an táng người chết. Mục đích là để giúp người đã mất có được cuộc sống tốt dẹp ở thế giới bên kia. Đặc biết là khi thực hiện hạ huyệt người Khắc tuổi với người đã khuất không nên có mặt ở đó. Điều  này là để người chết sớm siêu thoát, và sớm được đầu thai. Cũng như không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân trong gia đình. Và tránh những điều không may xảy ra trong quá trình chôn cất.

Dựa vào công cụ xem ngày giờ chôn cất thì bạn sẽ biết được. Ngày, giờ phù hợp với việc chôn cất cũng như thực hiện an táng cho người chết. Giúp người chết sẽ sớm được dầu thai. Và cuộc sống của con cháu trong nhà sẽ gặp được nhiều điều  tốt. Hơn nữa điều này còn cho bạn biết ngày giờ chết của người đã mất có rơi vào ngày trùng tang hay không? Từ đó tìm cách hóa giải.